COOKIE SZABÁLYZAT

 

Mi a cookie (süti)?

A cookie (süti) használat olyan korszerű, a modern weboldalakat és azok szolgáltatásait támogató technológia, amelynek segítségével nemcsak jelentősen növelhető a felhasználói élmény, de sok esetben elengedhetetlen is. A sütiket csak a felhasználó engedélyével és abban az esetben lehet tárolni, ha az honlap működéséhez feltétlenül szükséges.

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyek a honlap látogatása során a felhasználó számítógépének böngészőjében keletkeznek, tárolódnak. A sütik az alapvető működés ellátásán kívül más célokat is szolgálhatnak. A statisztikai adatokat gyűjtő sütik elősegítik a honlap szerkezeti és tartalmi kialakításának optimalizálását, a látogatóhoz kötődők segítségével pedig a nemcsak testreszabott információk juttathatók el a felhasználókhoz, de olyan kényelmi szolgáltatások is biztosíthatók, amelyekre egyébként nem lenne lehetőség.

A Honlapon használt cookie:

Ez a Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Statisztikai (Google Analytics) célú süti az adatokat anonim azonosítón keresztült gyűjti. Segítenek a Honlap tulajdonosának a Honlap teljesítményének elemzésében. Tájékoztatást nyújtanak a Felhasználók számáról, az egyes oldalak látogatottságáról, a honlapon töltött időpontokról, időtartamokról, eszközről, amellyel a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelzőméret, operációs rendszer típusa), maximum város szinten a látogatás földrajzi helyéről, a látogatás gyakoriságáról (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak).

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a Honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Adatkezelés:

A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie.

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha a Felhasználó az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van.

Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Adatkezelés időtartama: A létrehozástól/frissítéstől számított 2 év.

Adatkezelő:

Talentis Event and Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (Adatkezelő)

Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-030792

Adószám: 26571171-2-07

Képviseli: Balogh Ernő ügyvezető

Elérhetőség: [x]

A Felhasználó jogai:

A Felhasználó (Érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen és élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Érintett az Adatkezelő elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége bírósági eljárás kezdeményezése. Az Érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics