A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

 

A Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők (a továbbiakban: Felhasználó) – elfogadják a jelen dokumentumban szabályozottakat. A Honlapra történő belépéssel, a Honlapon történő böngészéssel és a Honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

 

  1. A Honlap üzemeltetőjének adatai:

Az Ön által látogatott weboldalt a Talentis Event and Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti (a továbbiakban: Üzemeltető).

Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-030792

Adószám: 26571171-2-07

Elérhetőség: info@t-eam.hu

  1. A tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhelyszolgáltató neve: Do Média Kft.

A tárhelyszolgáltató székhelye: 2500 Esztergom, Lőrinc u. 8 fszt. 1

A tárhelyszolgáltató elérhetősége:

e-mail cím: hello@domdom.hu

telefonszám: +3633999616

  1. Szerzői jog:

A Honlap elrendezése, szerkesztése, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogi védelem alá esik, amelynek kizárólagos jogosultja az Üzemeltető, kivéve, ha amennyiben a Honlap valamely része ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. A Honlap szerzői jog jogosultja az Üzemeltető, ezért kizárólag az Üzemeltető jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Honlap tartalmának bármiféle felhasználásához az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Tilos a Honlap tartalmából eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a tartalom Üzemeltető előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása. A Felhasználó a Honlapon közzétett, harmadik felek szerzői jogvédelemben részesülő alkotásait kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint jogosult felhasználni, beleértve az adott szerző hozzájárulását is, amennyiben az szükséges.

Az Üzemeltető azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó saját, személyes használatra a Honlap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa.

  1. Információk

Az Üzemeltető a Honlapon található információk napra kész voltára törekszik, a Honlapon elérhető információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, jogi vagy egyéb tanácsadásnak. A Honlapon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint az Üzemeltető tanácsa bizonyos szolgáltatások, termékek igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Honlapon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott döntésekből eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az Üzemeltető szolgáltatásairól.

  1. Linkek

A Honlap tartalmazhat harmadik személyek weboldalaira mutató hiperlinkeket. Ezen weboldalakhoz a Honlap kizárólag hozzáférést közvetít, de az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget, felelősséget a weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért. Az Üzemeltető nem felelős harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy közzétett tartalmakért, melyekhez a Honlap kapcsolódik vagy amelyekre hivatkozik. Az Üzemeltető nem felelős harmadik felek weboldalainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

  1. Felelősség korlátozása

A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja. Figyelemmel a Honlap díjmentes, tájékozódást könnyítő voltára, az Üzemeltető az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Honlap használata során a Felhasználónál felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. Az Üzemeltető nem felelős azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

  1. Változtatás joga

A Honlapon található információ előzetes bejelentés, értesítés nélküli megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlapon történt elírásokért, sem pedig a Honlap tartalmának jogosulatlan, az Üzemeltetőn kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

  1. Jogviták

Jelen felhasználási feltételek Felhasználó általi megsértése esetén az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az ebből eredő jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróságok előtt történik.

  1. Visszajelzés kérése

Véleménye fontos számunka, ezért a Honlap tartalmával vagy működésével kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit küldje el a megadott kapcsolattartási adataink bármelyikére.